By choosing 'Accept All Cookies', you agree that we and our partners use cookies to improve our website performance, provide you with a customized user experience and analyze website traffic. You can read more about the purposes for which we and our partners use cookies and manage your cookie settings by clicking on 'Cookie Settings' or visiting our Cookie Policy.
Back
This is some text inside of a div block.
Get Started Now
Book host-read sponsorships or run pre-recorded ads in minutes.
Sign Up
Share this post on
WhatsApp

Acast Norden skapar en flexibel arbetsmiljö med teamet i fokus

This is some text inside of a div block.

I en tid då många företag återgår till en "office first"-policy, med det fysiska kontoret som den primära arbetsplatsen, vill jag dela hur vi, inom Acast Norden, har tänkt för att skapa en balanserad arbetsmiljö där våra medarbetare står i centrum. Vår strategi bygger på noggrann forskning inom ämnet för att vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som vi förstår komplexiteten och ansvaret kring den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. 

Främjande av Välmående och Produktivitet genom Distansarbete

För mig är flexibilitet mellan distansarbete och kontorsarbete inte bara en möjlighet utan även en förutsättning för ett harmoniskt arbetsliv. Baserat på det höga förtroende jag har för våra medarbetare och övertygelsen om att en flexibel arbetsmiljö utgör en betydande förmån för vårt team har jag beslutat att behålla vår remote work policy. Genom att hålla fast vid denna strategi strävar jag efter att skapa en miljö där teamet kan vara produktiva på sina egna villkor – vilket jag ser gynnar vår verksamhet. 

Johanna Turner, Nordic Director of Sales på Acast, uttrycker också sitt stöd för strategin: "Vi har sett ökad produktivitet i säljteamet när de har möjlighet att välja mellan att arbeta ostört hemifrån eller hämta energi från kollegor vid behov. Det handlar om att skapa en optimal arbetsmiljö för varje individ. Det är också avgörande att alla möten utformas med en remote-first approach - där alla ska känna sig inkluderade oavsett plats.  För vårt säljteam har denna inkludering och flexibilitet varit nyckeln till framgång.”

Inom Acast Norden införde vi en "remote work"-policy innan pandemin då vi tidigt insåg att en balans mellan arbete och fritid var avgörande för att främja våra anställdas välmående. Att vi nu beslutar att fortsätta med distansarbete innebär att vi konsekvent erbjuder våra medarbetare möjligheten att arbeta där de är som mest produktiva. Beslutet handlar om att ta hand om våra medarbetare och är ytterligare ett steg i att skapa en positiv arbetsmiljö och företagskultur. Detta skapar även de bästa förutsättningarna för våra anställda att uppnå framgångsrika resultat och fortsätta driva podcastbranschen framåt.

Vi bygger en företagskultur genom flexibilitet, tillit och kontorshundar - genom att erbjuda en bra work-life-balance ser vi hur våra anställda blir både gladare och mer produktiva. Det ska också sägas att de flesta väljer att komma in till vårt stora kontor på Kungsgatan i centrala Stockholm, merparten av veckan, kanske just eftersom vi har varit så duktiga på att bygga en stark och välmående kultur.

I en tid då många företag återgår till en "office first"-policy, med det fysiska kontoret som den primära arbetsplatsen, vill jag dela hur vi, inom Acast Norden, har tänkt för att skapa en balanserad arbetsmiljö där våra medarbetare står i centrum. Vår strategi bygger på noggrann forskning inom ämnet för att vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som vi förstår komplexiteten och ansvaret kring den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. 

Främjande av Välmående och Produktivitet genom Distansarbete

För mig är flexibilitet mellan distansarbete och kontorsarbete inte bara en möjlighet utan även en förutsättning för ett harmoniskt arbetsliv. Baserat på det höga förtroende jag har för våra medarbetare och övertygelsen om att en flexibel arbetsmiljö utgör en betydande förmån för vårt team har jag beslutat att behålla vår remote work policy. Genom att hålla fast vid denna strategi strävar jag efter att skapa en miljö där teamet kan vara produktiva på sina egna villkor – vilket jag ser gynnar vår verksamhet. 

Johanna Turner, Nordic Director of Sales på Acast, uttrycker också sitt stöd för strategin: "Vi har sett ökad produktivitet i säljteamet när de har möjlighet att välja mellan att arbeta ostört hemifrån eller hämta energi från kollegor vid behov. Det handlar om att skapa en optimal arbetsmiljö för varje individ. Det är också avgörande att alla möten utformas med en remote-first approach - där alla ska känna sig inkluderade oavsett plats.  För vårt säljteam har denna inkludering och flexibilitet varit nyckeln till framgång.”

Inom Acast Norden införde vi en "remote work"-policy innan pandemin då vi tidigt insåg att en balans mellan arbete och fritid var avgörande för att främja våra anställdas välmående. Att vi nu beslutar att fortsätta med distansarbete innebär att vi konsekvent erbjuder våra medarbetare möjligheten att arbeta där de är som mest produktiva. Beslutet handlar om att ta hand om våra medarbetare och är ytterligare ett steg i att skapa en positiv arbetsmiljö och företagskultur. Detta skapar även de bästa förutsättningarna för våra anställda att uppnå framgångsrika resultat och fortsätta driva podcastbranschen framåt.

Vi bygger en företagskultur genom flexibilitet, tillit och kontorshundar - genom att erbjuda en bra work-life-balance ser vi hur våra anställda blir både gladare och mer produktiva. Det ska också sägas att de flesta väljer att komma in till vårt stora kontor på Kungsgatan i centrala Stockholm, merparten av veckan, kanske just eftersom vi har varit så duktiga på att bygga en stark och välmående kultur.

Share this post on
WhatsApp
Get Started Now
Speak with our team.
Sign Up
This is some text inside of a div block.
Our storyPodcastingNews

Subscribe to our newsletter

Thank you, your submission has been received
Oops! Something went wrong while submitting the form. Please try again!
LegalInvestor relationsAffiliatesBusiness partnershipsCareersPrivacySecurity
Do not sell/share my personal information